Mesaje Inspirationale

Motivul fundamental al tuturor realizărilor sunt motivația și inspirația.

Rugăciune către îngerul păzitor: Este de folos oricarui credincios

Îngerul păzitor nu este un mit. Fiecare dintre noi are îngerul păzitor personal, mereu prezent să ne vegheze calea.

Însă, pentru ca el să ne poată fi de ajutor, trebuie să știm cum să ne rugăm. Și îngerul păzitor ne va fi mereu în preajmă.

Rugăciune către îngerul păzitor

„Sfinte, îngerul păzitor al vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul! Înger al lui Dumnezeu, tu stai fără mijlocire înaintea Sfintei Treimi. Așa că te implor să nu încetezi a te ruga pentru mine, robul tău.

Ca unul care ai luat tărie de la Dum­ne­zeu a păzi sufletul meu, nu înceta, cu acoperă­mân­tul aripilor tale, a-l aco­peri pe el pururea. Har fie lui Iisus!

Cel ce te-a dat pe tine mie, mare păzitor sufletului meu. Și armă asupra vrăjmașilor mei, de Dum­nezeu cin­stitule înger. Învrednicește-mă și pe mine să do­bândesc împărăția cea de sus a lui Dum­nezeu. Ca împreună cu tine să cânt cântarea Sfintei Treimi.

Înger sfânt, roagă-te pentru mine!

Sfinte, îngerul păzitor, cel ce stai înaintea pă­ti­mașului meu suflet și al vieții me­le, nu mă lăsa pe mine, păcătosul. Nici nu te depărta de mine pentru neînfrânarea mea.

Nu da loc celui viclean, ca să-mi stă­pânească cu silnicie acest trup. Întărește mâna mea cea slabă și neputincioasă și mă îndreptează la ca­lea cea dreapta.

Așa, sfinte îngere al lui Dumne­zeu, păzitorul și acoperitorul sufletului meu, iartă-mi toate cu câte te-am mâhnit în toate zilele vieții mele și orice am greșit în această zi.

Acoperă-mă în această noapte și mă păzește de toată ispita celui potrivnic, ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeu; și te roagă pentru mine către Domnul, ca să mă întărească întru frica Sa și vrednic să mă arate pe mine, robul Său, bunătății Sale. Amin.”